Šta je to Lean Startup?

  • 19.02.2016.

Za razliku od klasičnog startup koncepta gde se proizvod izbacuje na tržište posle dugog testiranja i usavršavanja, lean startup metoda nalaže da zapravo samo minimal viable product (minimalni proizvod koji se može prodati, hipoteza) dolazi pred mušterije koje to onda testiraju i predlažu izmene. Uzimajući u obzir ovaj feedback, preduzetnik implementira svaku potrebnu izmenu, bilo da je to početna ideja ili izmena neke karakteristike proizvoda. Ovo može da dovede i do onog čuvenog pivota u svetu startupa.

Prednosti ove metode su zapravo to da se utroši manje novca jer se sredstva ne troše na kreiranje proizvoda za koji će se ispostaviti da se ne može prodati, kao i manji broj neuspešnih pokušaja preduzetnika pre konačnog uspeha.

Preporučujemo