Za 10 godina polovina fakulteta više neće postojati?

  • Izvor: Poslovni Puls
  • 26.03.2019.
  • 09:43
  • Edukacija

Clayton Christensen, profesor na Harvard Business School, nedavno je predvideo da bi se era tradicionalnih fakulteta i univerziteta mogla završiti, tvrdeći da će online obrazovanje potkopati njihove poslovne modele (jer je, na kraju, i obrazovanje, posao) do te mere da mnogi neće moći da prežive.

Naime, kako online i „hibridno“ učenje nastavljaju sa rastom – i kako troškovi tradicionalnog obrazovanja rastu – mnoge institucije će se boriti da, s trenutnim modelom, i dalje ostanu u poslovanju.

Da li diploma Harvard Business Schoola vredi 400.000$?

Za vreme govora na prošlogodišnjem Salesforce.org Higher Ed Summitu, Christensen je rekao kako sticanje diplome HBS–a košta visokih 400.000 dolara i da neretko početni povraćaj koji studenti mogu ostvarivati nakon što završe fakultet teško može da pokrije njihovo ulaganje u samu diplomu.

Naravno, isto je i sa drugim fakultetima. Dok su mnogi studenti prvenstveno zainteresovani za znanje koje će dobiti, drugi ipak svoju diplomu vide kao „kartu“ koja će im osigurati ulazak u svet odabrane karijere. Međutim, postoje i pojedinci koji nikada nisu mogli da priušte tu „kartu“ – bilo zbog finansija ili nedovoljno dobrih ocena u školi. Bez obzira na razlog oni ipak ostaju bez diplome, sertifikata i znanja koje im je bilo potrebno i koje su želeli da steknu. Međutim, i to počinje da se menja, a stopa promene će samo rasti.

Cilj obrazovanja, bar u pogledu karijere, je da omogući studentima znanje, veštine ili bar deo iskustva koje im je potrebno za početak doživotnog procesa postizanja uspeha u odabranoj oblasti. Diploma pokazuje da ste bili sposobni i znali ste kako doći do nje, međutim ona ne znači nužno da znate da radite posao za koji ste se školovali. Znanje koje možete da primenite je važno, veštine koje znate da primenite su važne, kao i iskustvo koje ste stekli.

Pametni preduzetnici – i osobe zadužene za zapošljavanje kandidata – ne brinu toliko o tome šta ste radili na fakultetu, već brinu kako svoje znanje možete da primenite u poslu.

Vrlo je verovatno da će uskoro novi obrazovni poslovni model koji isključivo stvara studente s diplomom početi da stvara ljude sa znanjem. One koji žele da znaju kako da nešto naprave i koji žele da uče na način koji je najbolji za njih.

To je, naime, ono što ljudi koji se nadaju da će postići velike stvari zaista žele, kao i ono što poslodavci žele od svojih zaposlenih. Time se, možemo reći, postiže tzv. „win – win“ situacija.

Preporučujemo