Kako napisati biznis plan i šta bi on trebalo da sadrži?

  • Izvor: Infostud
  • 23.08.2018.
  • 10:48
  • Edukacija

Pre nego se detaljno fokusiramo na sveobuhvatan sadržaj biznis plana, važno je da razjasnimo još jednom njegovu svrhu. Biznis plan nam pokazuje da li naša poslovna ideja zaista "funkcioniše". Svi smo mi pristrasni prema svojim idejama, ali plan pomaže da ih objektivno sagledamo. Što se detaljnije posvetite njegovom pisanju i sa strane prikupljate sve potrebne informacije, vi zapravo posmatrate vaš posao iz različitih uglova, sagledavate momente o kojima do tada niste razmišljali i čvršće ga gradite.

Kada pođemo u prodavnicu, pravimo spisak, plan šta sve treba da kupimo kako bismo napravili kvalitetan ručak. Slična situacija je i kod pokretanja soptvenog posla. Ukoliko nema plana, radi se stihijski, a to ne vodi rezultatima.

Zato hajde da planiramo!

U zavisnosti od poslovne oblasti, svrhe pisanja i specifičnih okolnosti, sadržaj biznis plana može varirati, ali je njegova struktura u većini slučajeva sledeća:

NASLOVNA STRANA
SADRŽAJ
REZIME BIZNIS PLANA
• Poslovna zamisao
• Potencijal poslovne zamisli
• Ključ uspeha
• Potrebna finansijska sredstva
MISJIA I CILJEVI
PROIZVODI I USLUGE
TRŽIŠNA STRATEGIJA
• Analiza tržišta
• Konkurencija
• Nastup na tržištu
• Marketing i prodaja
OPERATIVNI PLAN
• Proizvodnja
• Lokacija i poslovni prostor
• Ljudski resursi
• Pravni aspekti
• Zalihe
• Dobavljači
• Kreditna politika
MENADŽMENT
• Menadžment tim
• Organizacija
FINANSIJE
• Finansijski pokazatelji
PRILOG

Rezime biznis plana

Rezimeu biznis plana prethode naslovna strana i sadržaj, te ćemo malo pažnje posvetiti i njima.

NASLOVNA STRANA biznis plana daje prvi utisak o vašem preduzeću. Zato je jako značajno da ona vizuelno dobro izgleda. Ona treba da sadrži:
• Naziv preduzeća
• Logo
• Adresu i kontakt informacije (telefon, faks, e-mail, web adresu)
• Naznaku da je dokument poverljive prirode i da se ne može kopirati, niti koristiti bez dozvole

SADRŽAJ biznis plana pomaže čitaocu da vidi koje informacije može dobiti u biznis planu, radi lakšeg snalaženja tokom njegovog korišćenja. Uključivanjem sadržaja u biznis plan ostavljate profesionalniji utisak na čitaoca. Jako je važno da se nazivi poglavlja i broj stranica zasita poklapaju sa stavrnim stanjem u planu.

REZIME biznis plana ima za cilj da u tri stranice proda vašu poslovnu zamisao. Rezime se piše na kraju, po završetku svih ostalih delova biznis plana; on predstavlja sažeti prikaz ključnih informacija koje će vas predstaviti u najboljem svetlu. Treba da bude kratak i koncizan i da sadrži najviše po jedan pasus koji opisuje svaki deo biznis plana. Često je rezime jedino što će potencijalni investitior pročitati pre nego donese sud o vrednosti vaše poslovne zamisli. Rezime mora da odgovori na sledeća pitanja:

Šta je vaša ideja?
• Opišite vaš poslovni koncept
• Opišite vaše proizvode i usluge
• Opišite u kom se stadijumu razvoja nalazi vaš poslovni koncept ili preduzeće
• Opišite zašto ste u tom poslu
• Koji su ciljevi vašeg poslovnog koncepta

Zašto vaša ideja ima potencijal?
•Šta čini vaš poslovni koncept posebnim, jedinstvenim?
• Kakve su tržišne okolnosti?
• Koja je vaša ciljna grupa?
• Ko je vaša konkurencija? Po čemu se razlikujete od nje?

Šta je ključ vašeg uspeha?
• Koji su ključni faktori uspeha vašeg poslovanja?
• Ko čini vaš tim i koje su vaše realne snage/prednosti?

Koliko sredstava vam je potrebno?
• Koliko vam je sredstava potrebno za započinjanje poslovanja?
• Na koji način planirate da dođete do sredstava, za šta ćete ih tačno upotrebiti?
• Kada očekujete da ćete doći do prve dobiti i da ćete biti u stanju da vratite pozajmljena sredstva?

Predstavite planirani trogodišnji razvoj vašeg biznisa.

Zatim nastavljamo sa misijom, vizijom i ciljevima.

Misija, vizija i ciljevi

MISIJA odgovara na pitanje zašto postojimo.

VIZIJA odgovara na pitanje gde želimo da stignemo - to je naš dugoročan, racionalan i emotivan cilj.

CILJEVI govore gde treba ići i kako tamo stići.

STRATEGIJA je način ostvarenja ciljeva.

MISIJA je jedan od osnovnih delova biznis planiranja i osnova uspešnog biznis plana. Ona odgovara na pitanje zašto ste u biznisu. Iako deluje jednostavno, odgovor na ovo pitanje podrazumeva pažljivo razmišljanje o proizvodima i uslugama koje nudite, ko su vaši potrošači, po čemu se razlikujete od konkurencije i šta želite da postignete. Da biste definisali svoju misiju, neophodno je da odgovorite na svoja pitanja:

• Šta tačno radite?
• Koje proizvode i usluge nudite?
• Ko je vaš idealan potrošač?
• Koje potrošačke potrebe zadovoljavate i koje koristi nudite?
• Koja tržišta i geografska područja pokrivate?
• Po čemu se razlikujete od konkurencije?
• Koja je najbolja stvar koju zadovoljan potrošač može reći o vama?
• Kako vidite budućnost svoje kompanije?

Kada ste odgovorili na ova pitanja, možete prionuti na pisanje misije, tako što ćete odgovore na ova pitanja spojiti u jednu reprezentativnu misao. Pri tome je važno da se držite sledećih pravila:

• Uključite u misiju sve ono što je neophodno kako biste što bolje opisali ko ste, šta radite i šta vas razlikuje;
• Pišite jasno, kako biste bili sigurno da će je svako ko je pročita razumeti;
• Budite precizni;
• Budite entuzijasta, misija treba da pošalje vašu poruku i da inspiriše.

Pročitajte misiju nekoliko poznatih stranih i domaćih kompanija. Misija BUDI SVOJ ČOVEK kompanije je siguran i jednostavan put do preduzetništva. Sada nastojte da osmislite svoju misiju.

Srećno!

Preporučujemo