Erik Ris autor knjiga Startup način i Lean Startup izabran od strane Fortune magazina u grupu najuticajnijih mladih ljudi u biznisu 40under40

  • Izvor: Fortune
  • 26.07.2018.
  • 13:59
  • Startup

Erik Ris (Eric Ries) je postao korporativni guru 2011. godine nakon njegove knjige Lean Startup kojom je uticao na generacije startupa i velikih kompanija. Sada je fokusiran na izgradnju LTSE-a (Long-Term Stock Exchange), nove berze sa standardima koji imaju prioritet u dugoročnom investiranju.

Fokus Wall Street na kratak rok je dobro poznat problem. Da li će Erik to uspeti da reši? Upravo nastavlja rad na složenenom regulatornom putu koji je potreban, uspeo je da prikupi 19 miliona dolara investicija kako bi ga finansirao - i napisao je knjigu o uspešnim inovacijama.

Preporučujemo