Šta čini dobrog CEO-a? Glassdor je ispitao zaposlene iz 5 država i uočio pravila

  • Izvor: Startit
  • 19.07.2019.
  • 08:13
  • Biznis

Sajt Glassdor, koji omogućava zaposlenima da na njihovoj platformi anonimno ocenjuju kompaniju u kojoj rade, sproveo je istraživanje o faktorima za koje zaposleni misle da su najvažniji preduslov da bi neko bio uspešan CEO. Istraživanje je sprovedeno u pet zemalja: SAD, UK, Kanadi, Francuskoj i Nemačkoj.

U istraživanju Glassdor je koristio svoju bazu ocena CEO-a koje je kombinovao sa šest faktora: kultura i vrednosti u kompaniji, izbor top menadžmenta, kompenzacija i beneficije, mogućnost napredovanja u karijeri, pozitivni izgledi za poslovanje i ravnotežu između privatnog i poslovnog života.

Uprkos različitoj poslovnoj kulturi u ovih pet zemalja, izbor top menadžmenta bio je glavni faktor pri ocenjivanju, a prate ga pozitivni poslovni izgledi i kultura i vrednosti kompanije. Kada u kompaniji vlada povoljna finansijska situacija i kada kompanija neguje jasne vrednosti tada zaposleni svog CEO-a ocenjuju sa većom ocenom.

Najmanje bitan činilac u svim zemljama je ravnoteža između poslovnog i privatnog života, što može objasniti činjenicom da su radnici spremniji da donekle žrtvuju privatni život kako bi radili u što uspešnijoj kompaniji.

Sjedinjene Američke Države

Četvrtina ispitanika u SAD kao najvažniji faktor izdvojila je izbor dobro organizovan top menadžment, a odmah ispod su pozitivne kulture i vrednosti za koje se opredelilo 21%, i dobri izgledi za poslovanje kompanije sa 20%.

Na poslednja tri mesta našli su se mogućnost napredovanja u karijeri, kompenzacija i beneficije, kao i ravnoteža između poslovnog i privatnog života koja se našla na poslednjem mestu sa 9%.

Velika Britanija

Tri glavna faktora koja su bila zastupljena u SAD, nalaze se i na prva tri mesta u Velikoj Britaniji, ali sa malo drugačijim redosledom. Na prvom mestu ostao je izbor top menadžmenta sa 24%, međutim dobri izgledi za poslovanje su sada na drugom mestu sa 20%, a prate ih pozitivna kultura i vrednosti sa jednim procentom manje.

Balans između privatnog i poslovnog života i ovde je ostao na poslednjem mestu sa 9%, a ispred njega su mogućnosti za napredovanje u karijeri sa 16% i faktor plate i ostalih benefita sa 12%.

Kanada

Kada je Kanada u pitanju, dobro rukovodstvo je ponovo na prvom mestu sa 24%, dok je pozitivan izgled za poslovanje na drugom mestu sa 22%, kultura i vrednosti su na trećem mestu i za njih se opredelilo petina ispitanika.

I u Kanadi su balans privatnog i porodičnog života i mogućnost kompenzacije i benefita faktori za koje se najmanji broj ispitanika odlučilo.

Francuska

Oko trećine ispitanika u Francuskoj odabir dobrog top menadžmenta vidi kao glavni faktor za uspešnog CEO-a, dok su na drugom i trećem mestu kultura i vrednosti i dobar izgled za poslovanje. Samo 6% ispitanika balans privatnog i poslovnog života vidi kao najbitniji faktor.

Nemačka

Četvrtina zaposlenih u Nemačkoj kao najvažniji faktor vidi saradnju CEO-a sa top menadžmentom, dok su kultura i vrednosti i dobar izgled za poslovanje izjednačeni sa 21%. Na četvrtom mestu nalazi se mogučnost napredovanja u karijeri sa 15%, a prate ga kompenzacija i benefiti sa 10% i ravnoteža privatnog i poslovnog života sa 8%.

Ukoliko želite da budete uspešan CEO iz Glassdor-a vam savetuju da se okružite iskusnim top menadžmentom koji će okupiti kvalitetne rukovodioce koji će kompaniji obezbediti rast. Oni treba zaposlenima da daju primer i podstaknu ih da poštuju kulturu, misiju i vrednosti kompanije. CEO koji ostvari misiju svoje kompanije biće poštovaniji od strane svojih zaposlenih koji će se osećati optimističnije u pogledu poslovnih izazova i napretka poslovanja kompanije.

Među najbolje ocenjenim CEO u 2019.godini prema sajtu Glassdor su Šantanu Narajen iz Adobe-a, Satija Nadela iz Microsofta, Kevin Snider iz McKinsey & Co. i Džef Vajner iz LinkedIn-a.

Preporučujemo