NAJNOVIJE VESTI
26.11.2019.

Javni poziv za Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja

Ministarstvo privrede Republike Srbije u saradnji sa Kancelarijom za upravlјanje javnim ulaganjima i Fondom za razvoj Republike Srbije raspisalo je Javni poziv za učešće u „Programu promocije preduzetništva i samozapošlјavanja“ namenjeno početnicima i mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima.

Kako navode organizatori, cilј programa je podsticaj razvoja preduzetništva kroz objedinjenu podršku za osnivanje novih privrednih subjekata, kao i podsticanje samozapošlјavanja i stvaranje novih radnih mesta u Srbiji. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa su 300.000.000 dinara, a sam program se sastoji od:

• petodnevnih obuka za izradu poslovno-investicionog plana koji organizuje Privredna komora Srbije,
• garancija za kredite koje će odobriti izabrane poslovne banke, a koja pokrivaju  60 odsto svakog individualnog kredita uklјučujući iznos redovne kamate,
• povolјnih bankarski kredita u maksimalnom iznosu od 3.600.000 dinara,
• bespovratnih sredstava (granta) korisnicima kredita koji ispune uslove programa u iznosu do 20 odsto od ukupnog investicionog ulaganja koje se finansira u okviru programa,
• stručne, besplatne savetodavne pomoći i podrške koju sprovodi Privredna komora Srbije.

U skladu sa programom, krediti odobreni od strane partnerskih banaka mogu se koristiti za finansiranje investicionih ulaganja (nabavka proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog ili proizvodnog prostora i sl.), za finansiranje operativnih troškova poslovanja u skladu sa internim procedurama i kreditnom politikom poslovne Banke.

Informacije o Programu, kao i neophodnoj dokumentaciji možete naći na sajtu Ministarstva privrede i Privredne komore SrbijePoziv za učešće u programu je otvoren dok se sredstva iz programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

23.11.2019.

Kako funkcioniše Google algoritam i pretraživanje?

Pomoću algoritama pretraživači odlučuju koju će stranicu pozicionirati više u rezultatima pretraživanja. Google godišnje izbaci nekoliko novih ili ažuriranih algoritama koji utiču na on-site i off-site faktore na web stranicama.

Algoritmi

Algoritmi potiču još od persijskog matematičara al-Khwarizmija koji je u 9. veku napisao knjigu u kojoj opisuje postupke za računanje u sistemu indijskih brojeva.

Algoritam je metoda ili način kojim dolazimo do rešenja određenog problema.

Ako ovu definiciju primenimo na Google dobijamo sledeće:

„Google algoritam je metoda ili način na koji Google odlučuje o redosledu rezultata pretraživanja.“

Google algoritmi pomažu da se ispune želje osoba koje pretražuju

Korišćenjem algoritama Google nastoji da što preciznije ispunjava želje onih koji pretražuju da bi pronašli željene informacije, odgovore, proizvode, usluge, savete… Google svakim danom sve bolje i bolje shvata šta tačno želimo da pronađemo. Prisetimo se da na samom početku Google nije imao autocomplete mogućnost, ni nultu poziciju, ni Google flights, ni mnoge druge mogućnosti. Godinu po godinu Googleovi računari postaju sve inteligentniji, ako se to može reći za računar. Google već duže vreme koristi veštačku inteligenciju i mašinsko učenje kako bi predvideo i ispunio želje korisnika da pronađu željeni sadržaj.

Google algoritam funkcioniše tako da pretražuje web stranice na osnovu ključnih reči upisanih u pretraživač i Page ranga koga definiše na osnovu više od 200 faktora. Faktore možemo podeliti na on-site i off-site faktore. Više o faktorima i SEO optimizaciji pročitajte u blog objavi Uvod u SEO optimizaciju.

Neki od značajnijih Google algoritama su:
Mobile-First Index

Pomoću ovog algoritma Google želi da ohrabri SEO stručnjake da više rade na sadržaju za mobilne uređaje.

Google HTTPS

Prema analizama Moza sredinom aprila 2017. godine procenat stranica na SERP-u s HTTPS protokolom bio je 50%, danas je taj procenat skočio na više od 70%.

Google Penguin

Ovaj algoritam je uticao na sve koji imaju spammy linkove, linkove nevezane za sadržaj stranice i na one koji su se koristili Black hat SEO strategijama.

Google Panda

Algoritam je uticao na sadržaj web stranica koji mora biti kvalitetan i nikako dupliran.

RankBrain

Google je počeo koristiti mašinsko učenje.

BERT update

Bolje shvatanje long tail ključnih reči. Više informacija na blogu BERT update.

Ne utiče svaki algoritam jednako na rezultate pretraživanja, neki utiče više, a neki manje. Primera radi, kada je izbačen Rank Brain algoritam nije doneo preterane promene u rezultatima pretraživanja, već će kako vreme prolazi da utiče na pozicije u rezultatima pretraživanja. Panda i Penguin su odmah počeli da utiču na web stranice koje su imale duplirani sadržaj i spammy i irelevantne linkove.

U skoroj budućnosti možemo očekivati Google algoritme koji će dati prednost stranicama koje su optimizovane za pretraživanje putem glasa. Iako ono još uvek spava, u našem regionu uskoro dolaze nove generacije koje koriste mobilne uređaje sve prirodnije. U narednih nekoliko godina očekujemo sve veći broj pretraživanja putem glasa.

Autor teksta: Miško Macolić Tomičić

Izvor: Kako funkcionira Google Algoritam i pretraživanje?

22.11.2019.

Kako da se uvećaju šanse da inoviranje uspe?

Inovacioni ciljevi i prioriteti moraju da proizilaze iz poslovne strategije, piše Sandra Nešić, programski direktor ICT Hub-a.

Pre svetske ekonomske krize, većina kompanija je nastojala da u skladu sa svojim uslovima poslovanja, ustanovi pristupe, strukture i alate za upravljanje inovacijama, definišući resurse, posebno u kontekstu otvaranja inovacionih procesa ka eksternim talentima, iskustvima i znanjima koja su se mogla dobiti van okvira kompanije, pa su tako postale poznate prakse uspostavljene u kompanijama poput Procter&Gamble, LEGO, Samsung, GSK i drugih.

U vreme krize, fokus je stavljen na unapređivanje efikasnosti poslovanja, uvećanje produktivnosti i uvođenje odgovarajućih digitalnih alata koji bi doprineli daljoj transformaciji. Danas, u uslovima poslovanja koje karakterišu velika volatilnost, neizvesnost, promenjena ponašanja korisnika i disruptivne tehnologije, kompanije počinju da stvaraju nove poslovne modele, agilnije procese inoviranja i alternativne vidove bavljenja inovacijama, a sve u cilju odgovora na postavljene zahteve Industrije 4.0. Iako se danas mnogo ulaže u istraživanje i razvoj (R&D), rang-lista kompanija koje se oslanjaju na taj vid unapređivanja, ne poklapa se sa listom najinovativnijih kompanija. Uspešan ishod tog ulaganja zapravo zavisi od sposobnosti kompanije da u pravo vreme spoji pravi proizvod ili uslugu sa pravim korisnicima, što je logički nastavak dobro postavljenog procesa upravljanja inovacijama.

Postavljanje tog procesa proizilazi iz odgovora na sledeća pitanja:

1. U kom pravcu želimo da se kreće kompanija?

Inovacioni ciljevi i prioriteti moraju da proizilaze iz poslovne strategije. Kada je dugoročna stabilnost ugrožena, ne treba se oslanjati samo na osnovnu delatnost, pa zato mnoge kompanije pristupaju istraživanju radikalnijih verzija budućnosti u izdvojenim delovima organizacije, sa drugačije postavljenim metrikama uspeha, uvodeći tako organizacionu ambideksternost. U poslovnoj strategiji mora biti jasno postavljen i komuniciran prioritet građenja novih oblasti poslovanja, kako bi inovacioni ciljevi od starta bili usklađeni sa ciljevima kompanije.

2. Šta će nas dovesti do željene budućnosti?

Neophodne su odgovarajuće tehnologije i organizacione sposobnosti koje je potrebno obezbediti, ne oslanjajući se isključivo na njihovo razvijanje unutar kompanije. U kontekstu otvorenog načina inoviranja i kolaborativnosti koju donosi, moguće je eksternim vidovima saradnje obezbediti potrebne tehnologije, pa i veštine neophodne za opstajanje u tržišnoj trci. Takođe, neophodno je razumevanje korisnika i njihovih potreba, ponašanja, želja i navika, kako bi se generisale ideje koje su vredne testiranja i odgovaraju postavljenom kontekstu.

3. Kako sve to izgleda u praksi?

Za rukovodioce kompanija je potrebno da svoje poslovanje počnu da posmatraju kao portfolio proizvoda i usluga u različitim inovacionim fazama i fazama zrelosti, kako bi efikasnije reagovali na promene okruženja i nove prilike stvaranja vrednosti za svoje korisnike. Balansiran portfolio sadrži proizvode i usluge koji obuhvataju različite horizonte inoviranja, a proces upravljanja inovacijama je drugačiji u odnosu na upravljanje postojećim proizvodima. Za upravljanje inovacijama koje su transformativnog karaktera, potrebno je poštovati principe zastupljene u lean i agilnim praksama, testirati pretpostavke kroz eksperimente, kao i vršiti unapređivanja i definisanja daljih pravaca razvoja na osnovu validiranih učenja, oslanjajući se na inkrementalno finansiranje.

Jasno je da budućnost pripada adaptabilnim kompanijama koje se oslanjaju na stalno učenje i inoviranje kako bi ostvarivale rast. Upravo iz tog razloga se odlučuju na osnaživanje inovatora i preduzetnika unutar svojih organizacija i prepoznaju značaj stručne podrške u kreiranju adekvatnog pristupa inovacijama. Akademija za upravljanje inovacijama, koju ICT Hub organizuje po treći put, prepoznata je kao edukativni program koji ne samo da pomaže učesnicima da razumeju pravi način na koji treba upravljati inovacionim procesima u kompanijama, već im pomaže i da odgovore na ova tri ključna pitanja.

22.11.2019.

Na koje startape i tehnologije se kladi Googleov investicioni fond?

Google Ventures je od početka 2018. godine investirao u više od 120 startapa, a neke od oblasti u kojima su videli potencijal za rast su zdravstvo, veštačka inteligencija, sajber bezbednost.

Google Ventures važi za jednu od najaktivnijih i najuspešnijih kompanija koje se bave investiranjem od svog osnivanja 2009. godine. Među Google-ovim investicionim oružjem, uključujući CapitalG i kompaniju usresređenu na investiranje u oblasti veštačke inteligencije Gradient Ventures, GV i dalje nastoji da sačuva aktivnu i raznovrsnu bazu startapa u koje ulaže. 

Iako su mnoge od najranijih investicija GV-a bile usresređene na tradicionalne kompanije koje posluju u oblasti interneta i mobilnih telefona, kompanija je od tada proširila svoju strategiju investiranja na oblasti kao što su zdravstvo, sajber bezbednost i veštačka inteligencija.

CB Insights, portal koji prikuplja i analizira podatke o privatnim kompanijama, iskoristio je svoju bazu podataka i napravio grafik kako bi omogućio bolji uvid u ulaganja GV-a. S obzirom na veličinu i moć ovog investicionog fonda značajno je obratiti pažnju na to u kojim oblastima vidi budućnost.

Veštačka inteligencija

S obzirom na Google-ovo iskustvo u oblasti veštačke inteligencije i mašinskog učenja, GV-ov investicioni tim je u poziciji da daje dobre procene u ovom polju. Među kompanijama u koje je GV investirao, veštačka inteligencija se koristi u različitim aplikacijama, od istraživanja novih lekova, sve do analize podataka.

Na primer, Viz.ai koristi AI kako bi pomogao lekarima da pojednostave rad na lečenju pacijenata sa moždanim udarom, pružajući ažuriranja zdravstvenih podataka o pacijentima u realnom vremenu putem mobilnih uređaja.

Elektronska trgovina

Startapi orijentisani na e-trgovinu u koje je ulagao GV pružaju potrošačima mogućnost da putem interneta kupuju ili prodaju različitu vrstu robe, od sportske opreme do nekretnina. Dva ulaganja orijentisana na tržište nekretnina su ka startapima 2nd Address i OpenDoor Labs, koji korisnicima omogućavaju kupovinu i prodaju svoje nepokretne imovine preko interneta.

Ova kompanija takođe vidi potencijal i u startapima koji se bave modnom industrijom kao što je StockX koji je razvio platformu koja spaja prodavce i kupce patika, brend sportske odeće Outdoor Voices i sajt Fynd za prodaju odeće preko interneta sa sedištem u Indiji.

Sajber bezbednost

Od početka 2018. godine Google Ventures je investirao i u nekoliko sajtova za sajber bezbednost koji se bave bezbednošću na cloud-u, uključujući kompanije poput Thousand Eyes-aObsidian Security-a i Anomali-a, koje pomoću svojih platformi omogućavaju organizacijama da otkriju i ublaže sajber napade.

Stalno pobojšavanje sajber bezbednosti je zapravo zadatak koji se nikada ne završava, obzirom da sajber kriminalci neće prestati da pronalaze nove načine da eksploatišu sve slabe tačke u bilo kojoj novoj tehnologiji. Kako broj konektovanih IP kamera i drugih uređaja eksponencijalno raste, takođe rastu i potencijalne mane i propusti, koji ukoliko se ne adresiraju, mogu kreirati mogućnost za upade u mreže i incidente koji tom prilikom nastaju.

Fintech

Google Ventures je vodeći investitor u nekoliko fintech startapa poput Digit-aGusto-aRobinhood-a i Upstart-a. Da im je ova oblast interesantna već duži period pokazuju i njihova ranija ulaganja koja su uglavnom bila usmerena na startape koji razvijaju platforme za plaćanje i investiranje preko interneta, poput Robinhood-a, CircleUp-a i Stripe-a.

U poslednje vreme, GV je uložio u nekoliko startapa koji programiraju platforme koje se bave osiguranjem kao što su LemonadeYoung Alfred i Ethos Technologies.

Zdravstvo i biološke nauke

Kako je Google počeo da ulaže u startape poput Calico-a i Verily-a, čini se da kompanija vidi veliki potencijal i u ovoj grani. Od januara prošle godine do danas svojim investicijama podržali su više od 30 kompanija koje se bave razvojem tehnologija u oblasti zdravstva.

Najveći tim kompanije za investiranje, grupa koja istražuje biološke nauke (life sciences), a koju čine onkolozi, bioinženjeri i genetičari, fokusirao se na biotehnologiju, a to potvrđuju i nedavna ulaganja u startape poput Spotlight Therapeutics koja se bavi genetikom.

Ostala nedavna ulaganja u biotehnologiju uključuju i startape kao što su Trucode Gene RepairBeam Therapeutics, i Maze Therapeutics, a u poslednje vreme GV se takođe fokusirao i na oblast kliničkih istraživanja i ispitivanja, gde je ulagao u startape poput Schrodinger-a i Verana Health.

Preduzetništvo

Google-ovo odeljenje koje se bavi cloud-om je vrlo agresivno pristupilo svojoj strategiji za servise namenjene preduzetnicima, pa je samim tim ova grana postala jedna od glavnih oblasti interesovanja kompanije GV. Jedan od fokusa u ovoj sferi bio je na kompanijama baziranim na cloud servisu kao što su IncortaUpbound i Cockroach Labs.

Ostale investicije usmerene su na B2B SaaS kompanije koje rade na umrežavanju, integraciji aplikacija i platformama za upravljanje odnosima sa klijentima. Primer pametne investicije u ovoj oblasti je Ujet, platforma za korisničku podršku zasnovanu na cloud tehnologiji koja koristi glasovne i chat metode komunikacije.

Ostalo

GV je takođe ulagao u kompanije koje se bave logistikom, proizvodnjom hrane i pića, ali i na druge proizvode široke potrošnje. Kompanije poput Impossible Foods i Ripple Foods bave se razvojem tehnologije za proizvodnju biljne hrane koja je alternativa mesu i mlečnim proizvodima. 

U međuvremenu, RightHand RoboticsBowery Farming i Veo Robotics podržani od strane GV koriste robotiku za rešavanje problema u poljoprivredi i prerađivačkoj industriji.

Uber, Slack, Stripe samo su neki od startapa u koje je Google Ventures investirao poslednjih 10 godina, a koji su postigli veliki uspeh. Kompanija je takođe ulagala i u Happiest Baby čiji je suosnivač Nina Karp, preduzetnica poreklom iz Beograda.

Izdvajamo
14.06.2019.

Pet saveta za odličan odnos s potrošačima

Mnoge kompanije se vode filozofijom da je za uspešnu prodaju potrebno uložiti mnogo sredstava u marketing i oglašavanje. Međutim, malo je onih koji znaju da se isti efekat može postići i onda ako se fokusirate na svoje postojeće i potencijalne klijente. Donosimo vam pet saveta pomoću kojih ćete izgraditi kvalitetan odnos sa svojim kupcima, a da ne morate da dajete stotine hiljada na reklame.

Budite strpljivi u izgradnji novih odnosa

Kako bi vaši klijenti stekli poverenje u vas i ono što im nudite, potrebno je određeno vreme. Nemojte podilaziti svojim potencijalnim potrošačima, niti im obećavati kule i gradove kad ste svesni da svoja obećanja nećete moći ispuniti. Odvojte vreme da upoznate svoju ciljnu grupu i poradite na tome da ih ne tretirate kao masu potrošača. Najbolji stav koji možete imati prema kupcu jeste da se postavite kao njegov savetnik. Postavite se kao neko ko ima zadatak da pomaže i rešava sve probleme, neko ko će biti oslonac, neko ko će pouzdano štititi interese potencijalnih kupaca. Obezbedite prijateljski odnos i na takav način steknite poverenje i lojalnost vaših potencijalnih kupaca.

Komunicirajte sa svojim potencijalnim i postojećim kupcima

Koliko često se obraćate svojoj ciljnoj grupi? Da li se vaša komunikacija sa kupcima svodi na ponudu i prodaju nekih novih proizvoda i usluga? Kako biste ostvarili optimalne rezultate veoma je bitno da se što češće obraćate svojim klijentima i da to radite na način koji nije previše napadan. Potrudite se da povremeno pošaljete mejl koji nije toliko fokusiran na prodaju – neka to bude bilten koji će ponuditi rešenje za neki od problema vaših potrošača, neka to bude članak o nekoj aktuelnoj temi, neka to bude tekst koji između redova navodi čitaoca da bi trebalo da razmisli o kupovini vašeg proizvoda ili usluge, ali nikako agresivnim tonom komunikacije. Koliko često ćete se obraćati ciljnoj grupi može zavisiti od industrije u kojoj poslujete, od godišnjeg doba i od mnogih drugih faktora, ali je veoma bitno da odredite strategiju koja će vam pomoći da ostvarite dobar odnos sa potencijalnim klijentima, a pritom i poboljšate prodaju.

Unapredite svoje usluge u zavisnosti od toga šta je vašem klijentu potrebno

Tokom poslovanja dešavaće se da dođete u situaciju kada ćete biti primorani da donesete odluke vezane za proširenje svojih usluga ili kreiranje novih proizvoda, a sve u cilju da odgovorite na specifične zahteve vaših klijenata. Prilagođena rešenja mogu biti korisna kako za vašeg kupca, tako i za vas:

• klijent će zapamtiti šta ste učinili za njih u vremenu kad im je to bilo preko potrebno,
•vi ćete ostvariti dodatne prihode zahvaljujući proizvodu ili usluzi koju niste ni sanjali da ćete jednog dana imati u svojoj ponudi.

Ono što je bitno napomenuti jeste da obratite pažnju da vaš trud bude adekvatno kompenzovan, ako u velikoj meri odstupate od svojih osnovnih usluga kako biste svom klijentu ponudili zadovoljavajuće rešenje za njegove probleme.

Tretirajte svakog klijenta kao da je jedini

Srećan klijent će preporučiti vaš proizvod ili uslugu drugim ljudima. Obezbedite svakom potrošaču najbolju uslugu, nebitno da li je to međunarodna kompanija sa 6.000 zaposlenih ili preduzetnik koji je počeo da posluje pre nekoliko meseci. Nikad se ne zna koga vaši klijenti poznaju, niti kome vas mogu preporučiti. Zapamtite, mala preduzeća današnjice mogu postati velike kompanije sutrašnjice i veoma je bitno da na vreme izgradite lojalan odnos sa takvim klijentima, jer vam mogu osigurati velike poslove u nekoj bliskoj budućnosti.

Klijent je uvek u pravu
Unapredite svoju korisničku podršku

Većina preduzetnika i firmi ulaže ogromne napore u pridobijanje novih kupaca ili korisnika, investirajući ogroman novac u prodajnu silu, jer na kraju je ipak profit ono od čega zavisi poslovanje celokupne kompanije. Ono što treba da vas izdvoji u odnosu na konkurenciju jeste kvalitet vaše korisničke podrške. Zapitajte se da li slušate svoje korisnike, da li ograničavate radno vreme podrške, da li imate običaj da krivicu prebacujete na vaše kupce? Uloga korisničke podrške je ogromna kad pričamo o odnosima sa javnošću i izgradnji dobrog imidža kompanije. Brojni su načini kako da poboljšate online interakciju s kupcima, kako biste ih učinili zadovoljnijima. Edukujte svoje zaposlene o svim mogućim i nemogućim pitanjima, saslušajte svoje klijente, prilazite im sa identičnim zanimanjem i naporima i shvatite da je dobra korisnička podrška ili customer service mnogo važnija od same prodaje.

Pravilno građenje i upravljanje odnosima sa kupcima omogućava vam lakše ostvarivanje zarade. Odnosno, preduzeću obezbeđujete promet i rentabilnost zahvaljujući poverenju koje ste izgradili sa klijentima. Strategije i tehnike za povećanje vrednosti kupaca su deo marketing znanja koja imaju visok nivo primene u samom procesu prodaje, pa je potrebno da ih dobro izučite.

29.05.2019.

Šta to neke ljude čini produktivnijim od drugih?

Istraživanje koje je prošle godine sproveo Harvard Business School u svrhu procenjivanja produktivnosti – produktivnost je definisalo kao svakodnevne navike ljudi pa su se fokusirali na sedam navika. Navike podrazumevaju razvijanje dnevnih rutina, planiranje rasporeda, snalaženje s porukama, obavljanje većeg obima posla, vođenje sastanaka, poboljšanje komunikacijskih veština i, na kraju, delegiranje zadataka drugima.

Uprkos ograničenjima koje je istraživanje imalo rezultati su ipak dali korisan uvid u važnost produktivnih navika i izazova s kojima se suočavaju profesionalci.

Takođe, otkrili su kako su stručnjaci s najvišim rezultatima produktivnosti imali tendenciju da dobro uklope slične navike. Svoj rad su planirali na temelju prioriteta i delovali su prema tome kako bi ostvarili određeni cilj. Razvijali su tehnike za upravljanje velikim brojem informacija i zadataka, imali su razumevanja za svoje kolege organizujući kratke sastanke, davajući jasne zadatke i ostvarujući odgovornu komunikaciju. Zato, ako želite biti produktivniji trebalo bi da razvijete nekolicinu tačno određenih navika.

Kao prvo, planirajte svoj rad u zavisnosti od vaših prioriteta i tada delujte s određenim ciljem.

• Noć pre pregledajte svoj dnevni raspored kako biste mogli da se fokusirate na svoje prioritete. Pored svake obveze u kalendaru zabeležite i svoje ciljeve.
• Pošaljite unapred detaljni plan svim učesnicima pre svakog sastanka
• Kada ulazite u veće projekte skicirajte preliminarne zaključke što je pre moguće
• Pre čitanja bilo kog dužeg štiva odredite njegovu svrhu
• Pre pisanja nečeg dužeg, sastavite nacrt logičkim redosledom koji će pomoći da vaše pisanje ostane na pravom putu

Drugo, razvijte tehnike za upravljanje većom količinom informacija i zadataka.

• Odredite svakodnevne obveze, kao što je odevna kombinacija za posao ili ručak koji ćete poneti i tako stvorite rutinu kako ne biste trošili vreme na razmišljanje o njima
• Ostavite vreme u svom dnevnom rasporedu za rešavanje hitnih slučajeva i neplaniranih događaja
• Proveravajte svoje mobilne uređaje nekoliko puta u satu, a ne na nekoliko minuta
• Dajte drugima posao koji ne doprinosi vašim prioritetima
• Velike projekte podelite na manje celine i nakon svake rešene celine se nagradite

Treće, shvatite potrebe vaših kolega za jasnim uputstvima, kratkim sastancima i jasnom komunikacijom.

• Ograničite vreme bilo kog sastanka na 90 minuta, a po mogućnosti i manje. Završite svaki sastanak navodeći naredne korake i odgovornosti koje ih očekuju
• Odmah odgovorite na poruke ljudi koji su vam važni
• Kako biste privukli pažnju svojih kolega recite sve u tek nekoliko crtica umesto da čitate veliki broj stranica pripremljenog teksta
• Uspostavite jasne ciljeve i metrike uspeha za bilo koji timski rad
• Da biste poboljšali performanse svog tima, definišite određene procedure kako biste smanjili mogućnost greške svojih zaposlenih

11.06.2019.

4 saveta Džefa Bezosa za svakog početnika u biznisu

Džef Bezos izgradio je Amazon — najveću prodajnu kompaniju 21. veka — pa sigurno je da vredi oslušnuti šta on ima da kaže na temu pokretanja biznisa.

Kako piše Business Insider, upravo je o tome Bezos govorio u četvrtak na Amazonovoj re:MARS 2019 konferenciji u Las Vegasu, gde je izdvoijo četiri saveta sve one koji se upuštaju u pokretanje sopstvenog biznisa:

1. Preuzimajte velike rizike

Preuzmite rizik. Treba da budete spremni da preuzmete rizik. Ako imate poslovnu ideju koja nije rizična, neko verovatno već radi na njoj. Ona mora da bude nešto što možda neće uspeti. Tako nešto će na mnogo načina biti ekperiment.

2. Ne plašite se neuspeha

Stalno rizikujemo i govorimo o neuspehu, veliki neuspesi su neophodni da bismo ubrzali stvari. Ako ih ne ubrzavamo, ne uzimamo dovoljno veliki zalet. Potrebno je da se snažno zaletite i promašite, i to je u redu.

3. Budite strastveni

Zato što ćete se takmičiti sa onima koji su strastveni.

4. Budite opsednuti kupcima

Najvažnije je da budete opsednuti kupcima. Ne treba da ih zadovoljite, treba potpuno da ih oduševite.

 

26.06.2019.

Ultimativni vodič za pokretanje startapa

Sve češće čujemo termin startap. Poreklom iz engleskog jezika (start up=pokrenuti, započeti), postao je popularan nakon osnivanja velikog broja internet kompanija na Zapadu. Startapi su uglavnom novoosnovane kompanije, odnosno početnici u poslovanju. Na Zapadu se ovaj termin često povezuje sa visokotehnološkim preduzećima.

Definicija

Iako često čujemo za termin „startap“ mnogi od nas ne znaju šta to zapravo znači. Ta reč postaje sve prisutnija u svakodnevnom govoru. Deluje da će se uskoro i izlizati koliko se koristi. Ipak, retko ko sa sigurnošću može da da tačnu definiciju startapa. Najrasprostranjenija je ta da je to institucija osnovana sa ciljem da stvori novi proizvod ili uslugu u uslovima koje karakteriše velika neizvesnost. Osnovna karakteristika startapa i ono što ih razlikuje od drugih preduzetničkih poduhvata jeste mogućnost velikog rasta. Pekara, frizerski salon ili prodavnica su značajni pokretači privrede svake zemlje, ali nisu startapi, jer nisu napravljeni da brzo dođu do miliona korisnika. Ovaj rast najčešće dolazi jer je u pitanju inovacija globalnih razmera.

Upravo zato su startapi često povezani sa internetom. Velike uspešne kompanije poput Google-a, Facebooka i Apple-a u početku su bile startapi, a sada su najvrednije kompanije na svetu. Baš zato što je u pitanju inovacija — nešto novo sa čime se ranije nismo susretali, teško je predvideti rezultate i neuspesi su česti. Statistika kaže da 9 od 10 startapa ne uspe. Ovaj podatak ne treba da obeshrabi, jer se uglavnom pokazalo da oni koji su iskreni preduzetnici pre ili kasnije uspeju u svojim poduhvatima.

Kako pokrenuti startap

Da biste stvorili uspešan startap potrebne su vam tri stvari: (1) da ga pokrenete sa dobrim ljudima; (2) da napravite nešto što mušterije zapravo žele, i (3) da pritom trošite što je moguće manje novca. Najveći broj startapa koji dožive neuspeh prođu tako zato što ne uspeju u jednoj od ovih stvari. Startap koji uspe u sve tri će verovatno i sam biti uspešan.

Tim

Zašto je toliko bitno imati tim? Pre svega zbog uzajamne moralne podrške. Započeti biznis nije lako. Mnogo puta ćete poželeti da odustanete, da odete kući, pokrijete se preko glave i plačete. U tim trenucima bi vaši suosnivači trebalo da budu tu da vas ohrabre i podrže. Naravno, i vi ćete biti tu za njih kada im to bude bilo potrebno.

Ako vaše veštine nisu dovoljno dobre za neki aspekt biznisa, imaćete nekoga ko može da vas pokriva. Ovo sa sobom povlači i pitanje: kako izabrati osobu sa kojom ću imati dobru sinergiju?

Vođenje posla nije ni malo jeftino, a kao što mnogi osnivači startapa znaju, vrlo je teško doći do ranih investicija. Imati partnera  je jako korisno jer imate sa kim da podelite troškove i odgovornost.

Takođe, investitori vole da vide da kompaniju vodi više od jedne osobe. Jednostavno, takve kompanije su u manjoj opasnosti da propadnu i ulivaju dosta više poverenja ljudima koji bi trebalo da ulažu u njih.

Ideja

Retko ko dođe do uspeha jer mu je nasumična ideja upalila, korisnici počeli da dolaze, a sa njima i sve drugo.

Vaša ideja mora da rešava neki problem sa kojim se susreću potencijalni korisnici, ali to je nedovoljno. Da biste uspeli, morate da se obraćate dovoljno velikom tržištu. Ipak, ne završava se sve sa dobrom idejom, naprotiv, to je tek početak.

Naravno da je ideja važna, ali dobra i originalna ideja nije garancija da će vaš startap biti uspešan. Ono što je dosta važnije jeste kako tu ideju materijalizujete i sprovedete u delo.

Sredstava za pokretanje startapa

Internet revolucija stvorila je veliku grupu preduzetnika koji su postali investitori i finansijska kičma startap ekosistema. U kombinaciji sa Venture Capital fondovima (fondovima rizičnog kapitala) i sve većem broju startap inkubatora, koji osim finansijske pomoći nude i kancelarijski prostor, infrastrukturu i podršku, postoje realne opcije za izgradnju vašeg biznisa, ako on, naravno, zadovoljava određene kriterijume.

Obično je početni izvor finansiranja za startape sopstveni novac osnivača, te sredstva koja su dobili od porodice i prijatelja. Međutim, ako ona ponestanu, tzv. anđeli investitori se nameću kao jedan od najboljih izbora.

Reč je o uspešnim ljudima sa željom da investiraju u perspektivne projekte u zamenu za udeo u vlasništvu kompanije. Kada tražite novac od anđela investitora ne bi trebalo da se osećate neprijatno, jer on ili ona neće na vas gledati kao na nekog ko je tu da im uzme pare, već će u vama želeti da vidi mladog perspetkivnog preduzetnika čija je kompanija možda sledeći Google ili Instagram.

Anđeli investitori često lično vole da se angažuju na projektima u koje ulažu, a svakako je najbolje da potražite nekog ko je već radio i ostvario uspeh u sličnoj industriji, jer će vas upravo takav investitor najbolje razumeti.

Seed akceleratori su vrsta poslovnih inkubatora — programa podrške mladim startapima, u finansijskom, ali i u smislu mentorske podrške u ranoj fazi razvoja. Pionir u ovom poslu je Y Combinator u kom su počeli mnogi uspešni startapi iz Silicijumske doline, a kod nas je trenutno aktivno tri: Startlabs, South Central Ventures i od skoro ICT Hub akcelerator. Program nekog seed akceleratora obično podrazumeva trajanje od 3 meseca, investiciju dovoljnu za pokretanje biznisa, i na kraju tzv. demo day, tj. dan sa investitorima, gde se startapi proveravaju da li su spremni za sledeći korak i ozbiljnije investicije. Tokom trajanja programa startapi su najčešće smešteni u kancelarijama inkubatora.

Inkubatori, sem početne investicije, nude i znanje i povezivanje sa ljudima iz industrije te ujedno predstavljaju najbolji način da naučite kako se stvara i vodi startap, dok upravo to i radite. Za uzvrat startapi daju inkubatorima udeo u kompaniji.

Postoje još neki načini finansiranja, recimo Kickstarter gde je potrebno da izložite javno svoju ideju kako bi posetioci platforme odlučili da li će finansirati vaš projekat.

Primeri dobre prakse

Da je moguće uspeti u ovom okruženju, već su dokazale domaće globalno uspešne kompanije koje rešavaju velike svetske probleme poput istraživanja raka, doprinose efikasnosti poslovnih ljudi širom sveta ili kreiraju igre. Samo neke od njih su Nordeus, Seven Bridges, activeCollab, Themes Kingdom, FishingBooker, Devana, Qode…

Ovi uspesi nisu slučajnost, već posledica sposobnosti i upornosti pojedinaca koji stoje iza njih.

U drugim delovima sveta, početnici u preduzetništvu možda imaju bolju startnu poziciju, ali naši talenti i urođena mogućnost snalaženja itekako imaju svoju šansu. Takođe, potrebno je da razbijete predrasude o internet biznisu. Internet biznis jeste biznis i kao takvog ga treba i shvatiti. To je daleko od igre i to je ozbiljan izvor prihoda. Ono što nam fali na putu do svetskog uspeha jesu i biznis i znanja koja će nam pomoći da od nečega što je malo i lokalno napravimo nešto što je globalno i uspešno.

Kao čest razlog neuspeha navodi se nedostatak investitora koji će uložiti u ideje “koje će promeniti svet” — još jedno traženje razloga da ne pokrenete svoj biznis, već da ga na samom početku osudite na propast. Istina je da su i investitori ljudi, koji imaju podjednak interes da pronađu nove kompanije, kao i vi njih. Njihov posao se sastoji od ulaganja novca u mlade i perspektivne kompanije koje mogu da im obezbede veliki povratak investicije kroz koju godinu.

Sa pametno smišljenim proizvodom, koji nužno obećava rast u narednih nekoliko godina, i dobrim timom koji to može da omogući niste daleko od svog cilja. I najvažnije, moramo biti svesni da je to moguće.Tehnološko preduzetništvo beleži značajan rast i samo u prošloj godini su mladi perspektivni timovi iz Srbije prikupili više od 4 miliona investicija.

Na prvom mestu treba biti svestan da je naš region globalno konkurentan. Ljudi često nemaju samopouzdanja i misle da je teško izaći na crtu svetskim biznisima.

Stvari se ne događaju preko noći, a od države ne možemo uvek sve da očekujemo na tacni. Stoga, krenite u realizaciju svojih ideja i budite ti koji iniciraju promene.

Preporuke za čitanje

Za početak pročitajte knjigu Erika Risa Lean Startup u kojoj možete saznati nešto više o metodi rapidnog razvoja prototipa ideje koji je dizajniran da testira potrebe tržišta i da koristi povratne informacije od korisnika u cilju daljeg razvoja i unapređenja proizvoda, na mnogo brži način od tradicionalnog razvoja proizvoda.

Autor teksta: Tanja Mladenović – http://startit.rs

Najčitanije prethodne nedelje